Ώρα σταθμού
Ταχύτητα ανέμου
ΚαταγραφείΕτήσια βροχόπτωση
Προειδοποίηση καιρού
Temperature (°C)

Πρόβλεψη-Forecast (°C)
Current Conditions
Direction | Wind (km/h)
Barometer (hPa)
Daylight | Darkness
Rainfall Today (mm)
UV Index | Solar Radiation
camera
   (MB-UB40.1-IHVN)  Meteobridge-(4.4-13960  Ambient Weather Observer-IP
 MeteoGriva Weather Station  
Uptime: 18 Days °F
Notifications
Sat 14:38
Light Earthquake 4
Moderate earthquake - Madh. Pradesh-maharashtra, India - October 31, 2020 13:50